Розклад уроків

Розлад уроків початкової школи на 2023-2024 н. рік

Дні Уроки 2-А 2-Б 2-В 2-Г
Понеділок 1 ЯДС ЯДС ЯДС ЯДС
2 Математика Математика Фізкультура Англ.м. 1,2
3 Англ.м. Муз.мистецтво Укр.мова 1,2 Хр.ет./ Фін.гр.
4 Муз.мистецтво Укр.м.1/Англ.м.2 ЯДС Укр.мова 1,2
5 ЯДС Англ.м1/Укр.м2 Муз.мистецтво ЯДС
6 Укр.мова 1 Обр. мистецтво
Вівторок 1 ЯДС ЯДС Укр.мова 1,2 ЯДС
2 Англ.м. Фізкультура ЯДС Математика
3 Укр. мова ЯДС Математика Укр.мова 1,2
4 Укр. мова Обр. мистецтво Англ.м. 1,2 Муз.мистецтво
5 ЯДС Укр.мова 2 ЯДС ЯДС
6
Середа 1 ЯДС ЯДС ЯДС ЯДС
2 Математика Математика Хр.ет./ Фін.гр. Укр.мова 1,2
3 Укр. мова ЯДС Англ.м. 1,2 Укр.мова 1,2
4 Фізкультура Хр.ет./ Фін.гр. Укр.мова 1,2 Фізкультура
5 Фізкультура Укр.мова 1 ЯДС Фізкультура
6
 Четвер 1 ЯДС ЯДС Англ.м. 1,2 ЯДС
2 Укр. мова Укр.м.1/Англ.м.2 Математика Укр.мова 1,2
3 Фізкультура Англ.м1/Укр.м2 Укр.мова 1,2 Математика
4 Хр.ет./ Фін.гр. ЯДС Укр.мова 1,2 Англ.м. 1,2
5 ЯДС Фізкультура ЯДС
6 Фізкультура
П’ятниця 1 Укр. мова ЯДС Фізкультура Англ.м. 1,2
2 Математика Англ.м1/Укр.м2 Фізкультура Математика
3 Англ.м. Математика Математика ЯДС
4 Обр.мистецтво Укр.м.1/Англ.м.2 ЯДС ЯДС
5 ЯДС Укр.мова 2 Обр. мистецтво Фізкультура
6
Дні Уроки   3-А 3-Б 3-В 3-Г 3-Д
Понеділок 1 ЯДС Англ.м1/Укр.м2 Англ.м1/Укр.м2 ЯДС Укр.м.1/Англ.м.2
2 Фізкультура (пл.) Укр.м.1/Англ.м.2 Укр.м.1/Англ.м.2 Укр.м1/Інф.2 Математика
3 Фізкультура Математика Математика Математика ЯДС
4 Укр. мова Фізкультура Фізкультура (пл.) Інф.1/Укр.м.2 Англ.м1/Укр.м2
5 Обр. мистецтво ЯДС Фізкультура ЯДС Муз.мистецтво
6 ЯДС Укр.мова 1 Укр.мова 1 Укр.мова 1
Вівторок 1 Фізкультура Англ.м1/Укр.м2 ЯДС Укр.м.1/Англ.м.2 Укр.м.1/Англ.м.2
2 Математика Математика Англ.м1/Укр.м2 Англ.м1/Укр.м2 Математика
3 Укр. мова Укр.м.1/Англ.м.2 Математика Математика Фізкультура
4 Англ.м. Обр. мистецтво Укр.м.1/Англ.м.2 Обр. мистецтво Фізкультура (пл.)
5 Муз.мистецтво ЯДС ЯДС Фізкультура Англ.м1/Укр.м2
6 Укр.мова 2 Укр.мова 2 Фізкультура (пл.) Укр.мова 2
Середа 1 ЯДС Укр.м.1/Англ.м.2 Математика Укр.м.1/Англ.м.2 ЯДС
2 Математика Теат.м./Хр.ет. Укр.м1/Інф.2 Англ.м1/Укр.м2 Англ.м1/Укр.м2
3 ЯДС Англ.м1/Укр.м2 Інф.1/Укр.м.2 Ст.розв./ Хр.етика Укр.м.1/Англ.м.2
4 Укр. мова Математика ЯДС Муз.мистецтво Математика
5 Англ.м. ЯДС ЯДС ЯДС Обр. мистецтво
6 Укр.мова 1
 Четвер 1 Теат.м./Хр.ет Інф.1/Укр.м.2 ЯДС ЯДС ЯДС
2 Математика Фізкультура (пл.) Математика Англ.м1/Укр.м2 Математика
3 Укр. мова Фізкультура Фізкультура Математика ЯДС
4 ЯДС Укр.м1/Інф.2 Муз.мистецтво ЯДС Теат.м./Хр.ет.
5 Інформатика 1,2 ЯДС Теат.м./Хр.ет Укр.м.1/Англ.м.2 ЯДС
6 Укр.мова 2
П’ятниця 1 ЯДС Математика ЯДС ЯДС Інф.1/Укр.м.2
2 Математика ЯДС Англ.м1/Укр.м2 Математика Фізкультура
3 Англ.м. ЯДС ЯДС Фізкультура Укр.м1/Інф.2
4 Укр. мова ЯДС Укр.м.1/Англ.м.2 ЯДС ЯДС
5 ЯДС Муз.мистецтво Обр. мистецтво ЯДС
6
Дні Уроки 4-А 4-Б 4-В 4-Г 4-Д
Понеділок 1 Англ.м1/Укр.м2 Муз.мистецтво ЯДС ЯДС ЯДС
2 Укр.м.1/Англ.м.2 Математика ЯДС Математика Укр.м1/Інф.2
3 Математика Укр.м.1/Англ.м.2 Математика Укр.м1/Інф.2 Математика
4 ЯДС Англ.м1/Укр.м2 ЯДС  Ст.розв. / Хр.етика Інф.1/Укр.м.2
5 ЯДС Фізкультура Обр. мистецтво Інф.1/Укр.м.2 ЯДС
6 Укр.мова 1 Укр.мова 1 Укр.мова 1
Вівторок 1 Інф.1/Укр.м.2 Математика Математика Фізкультура (пл.) Укр.м.1/Англ.м.2
2 Укр.м1/Інф.2 ЯДС укр. Укр.м.1/Англ.м.2 Фізкультура Англ.м1/Укр.м2
3 Математика ЯДС Англ.м1/Укр.м2 ЯДС Математика
4 Фізкультура Укр.м.1/Англ.м.2 Ст.розв./ Хр.етика Муз.мистецтво Обр. мистецтво
5 ЯДС Англ.м1/Укр.м2 Укр.мова 2 Укр.мова 1 Фізкультура
6 Укр.мова 2 Укр.мова 2 Фізкультура (пл.)
Середа 1 ЯДС ЯДС ЯДС ЯДС Укр.м.1/Англ.м.2
2 Фізкультура (пл.) Ст.розв./ Хр.етика Англ.м1/Укр.м2 Математика Англ.м1/Укр.м2
3 Фізкультура Математика Укр.м.1/Англ.м.2 ЯДС Ст.розв./ Хр.етика
4 Ст.роз./Хр.етика Інф.1/Укр.м.2 Фізкультура (пл.) Укр.м.1/Англ.м.2 Муз.мистецтво
5 Укр.м.1/Англ.м.2 Укр.м1/Інф.2 Фізкультура Англ.м1/Укр.м2 ЯДС
6 Англ.м1/Укр.м2 Укр.мова 2 Укр.мова 1
 Четвер 1 ЯДС Фізкультура (пл.) Муз.мистецтво ЯДС ЯДС
2 Математика Фізкультура ЯДС Укр.м.1/Англ.м.2 Англ.м1/Укр.м2
3 ЯДС Математика Математика Англ.м1/Укр.м2 Математика
4 Обр. мистецтво ЯДС Укр.м.1/Англ.м.2 Математика ЯДС
5 Муз.мистецтво Обр. мистецтво ЯДС Обр. мистецтво Укр.м.1/Англ.м.2
6 Англ.м1/Укр.м2 Фізкультура Укр.мова 2
П’ятниця 1 ЯДС Англ.м1/Укр.м2 Фізкультура ЯДС ЯДС
2 Англ.м1/Укр.м2 ЯДС укр. Укр.м1/Інф.2 Математика Математика
3 Математика ЯДС Математика Англ.м1/Укр.м2 Фізкультура
4 Укр.м.1/Англ.м.2 ЯДС Інф.1/Укр.м.2 ЯДС ЯДС
5 Укр.м.1/Англ.м.2 ЯДС Укр.м.1/Англ.м.2
6
Дні Уроки   1-А 1-Б 1-В 1-Г 1-Д
Понеділок 1 ЯДС ЯДС ЯДС ЯДС ЯДС
2 Муз.мистецтво ЯДС ЯДС Математика Англ.м1/Укр.м2
3 Математика Математика Математика ЯДС Укр.м.1/Англ.м.2
4 ЯДС Обр. мистецтво ЯДС Фізкультура Математика
5 Укр.мова 1 Укр.мова 1 Укр.мова 1 Укр.мова 1 ЯДС
6
Вівторок 1 Англ.м1/Укр.м2 Муз.мистецтво Укр.м.1/Англ.м.2 ЯДС ЯДС
2 ЯДС Математика Математика Обр. мистецтво Математика
3 ЯДС ЯДС Англ.м1/Укр.м2 Укр.м.1/Англ.м.2 Англ.м1/Укр.м2
4 Укр.м.1/Англ.м.2 ЯДС ЯДС Англ.м1/Укр.м2 Укр.м.1/Англ.м.2
5 Укр.мова 2 Укр.мова 2 Укр.мова 2 Укр.мова 2 Укр.мова 1
6
Середа 1 Англ.м1/Укр.м2 Англ.м1/Укр.м2 ЯДС ЯДС ЯДС
2 Фізкультура Укр.м.1/Англ.м.2 ЯДС Англ.м1/Укр.м2 Фізкультура
3 Фізкультура Математика Укр.м.1/Англ.м.2 Математика Фізкультура
4 Укр.м.1/Англ.м.2 Фізкультура Англ.м1/Укр.м2 Укр.м.1/Англ.м.2 ЯДС
5 Укр.мова 1 Фізкультура Укр.мова 1 Укр.мова 1 Укр.мова 2
6
 Четвер 1 ЯДС ЯДС ЯДС ЯДС ЯДС
2 Математика Англ.м1/Укр.м2 Фізкультура Математика Математика
3 Укр.м.1/Англ.м.2 Укр.м.1/Англ.м.2 Укр.м.1/Англ.м.2 Фізкультура Обр. мистецтво
4 Англ.м1/Укр.м2 Фізкультура Муз.мистецтво Фізкультура Фізкультура
5 Укр.мова 2 Укр.мова 1 Англ.м1/Укр.м2 Муз.мистецтво Укр.мова 1
6
П’ятниця 1 ЯДС Англ.м1/Укр.м2 Фізкультура ЯДС ЯДС
2 Математика Укр.м.1/Англ.м.2 Фізкультура ЯДС Укр.м.1/Англ.м.2
3 ЯДС ЯДС Математика Укр.м.1/Англ.м.2 Англ.м1/Укр.м2
4 Обр. мистецтво ЯДС Обр. мистецтво Англ.м1/Укр.м2 Муз.мистецтво
5 Фізкультура Укр.мова 2 Укр.мова 2 Укр.мова 2 Укр.мова 2
6

Розклад для учнів 5-11 класів на 2022-2023 н. рік

Дні Уроки   5-А 5-Б 5-В 5-Г 5-Д
Понеділок 1 Драматург.17/Робототехн.47 Укр.мова(1) 27; Інформ.(2) 21 Література  19 Математика  39 STEM Природа   34
2 Математика  39 Література  27 Образотворче мистецтво 5 Здор., безп., добр.10 Укр.мова(1) 6; Англ.м.(2) 20
3 Укр.мова (1, 2)  27/28 Математика  39 Англ.м.(1) 20; Укр.мова(2)19 Христ.етика  38 Робототехн.47/Драматург.17
4 Пізнаємо природу  43 Інформ.(1) 21; Укр.мова(2) 27 Укр.мова(1) 19; Англ.м.(2) 59 Пізнаємо природу  6 Математика  39
5 Фізкультура (плавання) Здор., безп., добр.34 Математика  39 Англ.м.(1)10; Укр.мова(2) 3 Англ.м.(1) 59; Укр.мова(2) 28
6 Фізкультура Драматург.17/Робототехн.47 Христ.етика  38 STEM Природа  34 Література   28
7 Христ.етика  38 Література  6
8
Вівторок 1 Історія України  1 Література   27 Технології  58 Математика   39 Христ.етика  38
2 Математика  25 Англ.м.(1)  59; Укр.мова(2) 27 Технології  58 Музичне мистецтво  10 Математика  39
3 Інформ.(1)  21; Англ.м.(2)  5 Пізнаємо природу  43 Математика  39 Фізкультура (плавання) Укр.мова (1, 2)  6/28
4 Укр.мова (1, 2)   27/6 Математика  39 Здор., безп., добр.27 Фізкультура Література  28
5 Англ.м.(1)  5; Інформ.(2)  11 Математика  39 Укр.мова(1) 19; Англ.м.(2) 59 Укр.мова(1) 6; Англ.м.(2) 10 Фізкультура
6 Музичне мистецтво  61 STEM Природа   34 Англ.м.(1) 20; Укр.мова(2) 19 Англ.м.(1) 10; Укр.мова(2) 37 Фізкультура
7 Література  40 Укр.мов (1) 27; Англ.м.(2) 20 STEM Природа  34
8
Середа 1 Технології  58 Музичне мистецтво   61 Історія України   17 Математика  27 Інформ.(1) 21; Укр.мова(2) 28
2 Технології  58 Математика  27 Література  19 Англ.м.(1) 10; Укр.мова(2) 1 Математика  39
3 Фізкультура Технології   58 Драматург.17/Робототехн.47 Укр.мова(1) 6; Англ.м.(2) 10 Укр.мова.(1) 6; Інформ.(2) 21
4 Фізкультура Технології   58 Математика   19 Фізкультура Література  28
5 Література    6 Англ.м.(1) 59; Укр.мова(2) 27 Фізкультура Фізкультура Пізнаємо природу  41
6 Математика   39 Образотворче мистецтво  38 Фізкультура Історія України  10 Фізкультура (плавання)
7 Укр.мова(1) 27; Англ.м.(2) 20 Фізкультура
8
 Четвер 1 Англ.м.(1)  5; Укр.мова (2)  6 Фізкультура Укр.мова.(1) 19; Інформ(2) 21 Математика  10 Математика   39
2 Математика   39 Фізкультура Пізнаємо природу  34 Укр.мова.(1) 6; Інформ.(2) 21 Історія України  41
3 Укр.мова (1) 27; Англ.м.(2)  5 Історія України   7 Музичне мистецтво  61 Інформ.(1) 21; Англ.м.(2) 10 Укр.мова(1) 6; Англ.м.(2) 20
4 Образотворче мистецтво  17 Математика    37 Інформ(1) 21; Укр.мова (2)19 Література   6 Пізнаємо природу   34
5 Пізнаємо природу  43 Укр.мова(1) 27; Англ.м.(2)  20 Математика   19 Пізнаємо природу  10 Математика  39
6 Англ.м.(1) 59; Укр.мова(2) 27 Література  19 Образотворче мистецтво   17 Здор., безп., добр.25
7 Англ.м.(1) 59; Укр.мова(2) 28
8
П’ятниця 1 Література   28 Пізнаємо природу  43 Пізнаємо природу   34 Математика   32 Технології  58
2 Англ.м.(1)  5; Укр.мова (2)  40 Христ.етика   38 Англ.м.(1)  20; Укр.мова (2) 19 Література     6 Технології  58
3 Укр.мова (1)  27; Англ.м.(2)  5 Фізкультура (плавання) Математика  39 Технології   58 Музичне мистецтво  39
4 Математика    39 Фізкультура Фізкультура (плавання) Технології   58 Образотворче мистецтво  38
5 Здор., безп., добр.34 Література   27 Фізкультура Укр.мова (1, 2)   6/10 Англ.м.(1, 2)  59/20
6 STEM Природа   34 Укр.мова (1) 19; Англ.м.(2) 59 Робототехн.47/Драматург.17
7
8
Дні Уроки 6-А 6-Б 6-В 6-Г 6-Д
Понеділок 1 Фізкультура Література 40 Математика 31 Пізнаємо природу 29 Музичне мистецтво 8
2 Пізнаємо природу  29 Англ.м.(1) 3; Укр.мова (2) 40 Література 41 Німецька мова (1, 2) 37 Українська мова 19
3 Література  29 Образотворче мистецтво 37 Німецька мова (1, 2) 24 Географія 8 Фізкультура
4 Німецька мова   20 Географія 8 Укр.мова(1) 41; Інформ.(2) 23 Історія України 25 Фізкультура
5 Географія  36 Математика 31 Здор., безп., добр.34 Математика 30 Англійська мова 20
6 Математика  32 Укр.мова (1) 40; Англ.м.(2) 20 Історія України 25 Українська мова  1 Математика 30
7 Інформ.(2) /  Інформ.(1) 23 Література 1 Образотворче мистецтво 39
8
Вівторок 1 Німецька мова   19 Історія України 25 Пізнаємо природу 29 Українська мова  6 Математика 30
2 Географія  42 Пізнаємо природу 29 Математика 31 Література 6 Англійська мова 20
3 Музичне мистецтво  29 Література 40 Математика 31 Математика 30 Література 19
4 Українська мова    29 Математика 31 Фізкультура Англійська мова20 Українська мова 19
5 Математика  32 Музичне мистецтво 38 Фізкультура Христ.етика38/Інформ.(1,2)23/47 Географія 8
6 Історія України   7 Німецька мова(1,2) 40 Технології 58 Робототехн.47 / Технології s 63 Здор., безп., добр. 25
7 Англійська мова    35 Здор., безп., добр.43                   / Технології s 58 Технології 63 Німецька мова 8
8
Середа 1 Фізкультура Інформ.(1, 2) 23/47/ Робототехн.47 Англ.м.(1)26; Укр.мова (2)19 Математика 30 Англійська мова 20
2 Фізкультура Укр.мова (1) 40; Англ.м.(2) 20 Німецька мова (1, 2) 5 Інформатика (1, 2) 23/47 Пізнаємо природу 8
3 Історія України   7 Пізнаємо природу 29 Географія 8 Історія України 25 Математика 30
4 Математика  32 Математика 31 Укр.мова (1) 41; Англ.м.(2) 4 Образотворче мистецтво 38 Історія України 8
5 Здор., безп., добр.43 Англ.м.(1) 3; Укр.мова (2) 40 Математика 31 Географія 8 Література 19
6 Українська мова   19 Фізкультура Пізнаємо природу 29 Англійська мова 20 Робототехн.47/ Інформ.(1,2)23/47
7 Література  19 Фізкультура Література 41 Музичне мистецтво 61 Технології 63
8                   / Технології s 63
 Четвер 1 Математика   32 Історія України 25 Англ.м.(1) 2; Укр.мова (2) 40 Математика 30 Фізкультура
2 Інформ(1,2) 23,47/ Технології s 62 Фізкультура Христ.етика 38 / Робототехн.23 Українська мова 40 Математика 30
3 Технології   62 Література 40 Географія 8 Здор., безп., добр.32 Українська мова 19
4 Пізнаємо природу   29 Інформ.(1) 23; Укр.мова (2) 40 Укр.мова (1, 2)  41/27 Німецька мова 26 Географія 8
5 Українська мова   40 Математика 31 Історія України 25 Фізкультура Історія України 8
6 Англійська мова   35 Укр.мова (1) 40; Інформ.(2) 47 Укр.мова (1)41; Англ.м.(2) 4 Англійська мова20 Христ.етика 38/
7 Христ.етика 38 / Робототехн.47 Музичне мистецтво 4 Пізнаємо природу 29
8
П’ятниця 1 Література  27 Христ.етика 38 / Технології s 63 Математика 31 Математика 30 Пізнаємо природу 37
2 Математика  32 Технології 63 Образотворче мистецтво 17 Фізкультура Інформатика (1, 2) 23/47
3 Образотворче мистецтво  38 Математика 31 Англ.м.(1) 4; Укр.мова (2) 40 Фізкультура Українська мова 19
4 Інформатика (1, 2)   27, 47 Географія 8 Література 41 Українська мова 19 Математика 30
5 Українська мова    29 Німецька мова (1, 2) 40 Фізкультура Література 37 Література 19
6 Англійська мова    35 Англ.м.(1) 3; Укр.мова (2) 40 Інформ.(1) 23; Англ.м.(2) 4 Німецька мова 7
7 Укр.мова (1) 40; Англ.м.(2) 20
8
Дні Уроки 7-А 7-Б 7-В 7-Г 7-Д
Понеділок 1 Фізкультура Англ.м.35 Англ.м.(1, 2) 4/10 Математика 32 Біологія 43
2 Фізкультура Інформатика (1, 2) 23/47 Біологія 43 Фізкультура Хімія 42
3 Фізика 9 Укр.мова 40 Історія України 7 Фізкультура Українська мова  (1, 2) 41/6
4 Математика 9 Література 40 Література 28 Англійська мова 26 Математика 31
5 Німецька мова (1, 2) 9 Технології 58 Фізкультура Хімія42/Інформ.(1,2) 23/47 Технології 63
6 Всесвітня історія 7 Технології s 58 / Хімія 42 Фізкультура Біологія 43 Технології s 63/
7 Біологія 41 Біологія 43 Технології 63 Всесвітня історія 7
8 Технології s/ 63 Українська мова  41
Вівторок 1 Географія 8 Фізика 33 Література 28 Інформатика (1, 2) 23/47 Біологія 43
2 Німецька мова (1, 2) 26 Інформ.(1,2)23/47/ Робототехн.23 Укр.мова (1, 2) 19/28 Фізика 36 Географія 8
3 Технології 58 Географія 8 Німецька мова (1, 2) 29 Образотворче мистецтво 38 Англійська мова (1, 2) 20/3
4 Технології s 58 / Хімія 42 Фізкультура Всесвітня історія 7 Література 41 Інформ.(1)23; Англ. м.  (2)3
5 Фізика 33 Фізкультура Хімія 42 Українська мова  41 Математика 31
6 Біологія 37 Математика 32 Математика 31 Англійська мова 26 Здор., безп., добр.43
7 Англ.м.(1) 26; Укр.мова (2) 41 Образотворче мистецтво 38 Інформатика (1, 2) 31/47 Біологія 37 Фізкультура
8 Укр.мова(1) 41; Англ.м.(2) 35 Біологія 43 Фізкультура
Середа 1 Здор., безп., добр.43 Література 40 Географія 8 Література 41 Історія України 25
2 Література 41 Всесвітня історія 7 Математика 31 Фізкультура Українська мова  (1, 2) 25/6
3 Література 41 Фізика 33 Німецька мова (1, 2) 31 Анлійська мова 26 Література 32
4 Математика 9 Англ.м.35 Фізика 33 Робототехн.23 / Хімія 42 Англійська мова (1)20; Інформ.(2)47
5 Математика 9 Математика 32 Література 28 Географія 36 Фізика 33
6 Історія України 7 Німецька мова 4 Фізика 33 Математика 32 Математика 31
7 Інформ.(1, 2) 23/47 / Хімія 42 Українська мова 40 Укр.мова (1, 2) 6/28 Хімія 42 / Німецька мова (1, 2) 25
8
 Четвер 1 Англ.м.(1.2) 26/35 Музичне мистецтво 1 Географія 8 Література 41 Робототехн.47/ Інформ.(1, 2) 23/47
2 Музичне мистецтво 1 Математика 32 Математика 31 Німецька мова 26 Англійська мова (1, 2) 20/3
3 Образотворче мистецтво 41 Здор., безп., добр.43 Математика 31 Музичне мистецтво 1 Фізкультура
4 Фізкультура Історія України 7 Біологія 31 Здор., безп., добр.43 Всесвітня історія 25
5 Укр.мова.(1)41;Інформ.(2)47 Хімія 42 Укр.мова (1)26; Англ.м.(2)9 Історія України 7 Література 29
6 Хімія 42  / Робототехн.23 Німецька мова 26 Робототехн.23/ Хімія 42 Математика 32 Географія 8
7 Інформ.(1)23; Укр.мова (2)41 Українська мова 40 Образотворче мистецтво 17 Фізика 33 Німецька мова (1, 2) 25
8 Англ.м.(1)4; Укр.мова (2)28                    / Хімія 42
П’ятниця 1 Географія 8 Англ.м.35 Англ.м.(1, 2) 4/10 Українська мова 41 Образотворче мистецтво 17
2 Укр.мова(1)41; Англ.м.(2) 35 Георграфія 8 Математика 31 Німецька мова 36 Музичне мистецтво 25
3 Математика 9 Фізкультура Фізкультура Математика 32 Фізика 25
4 Математика 9 Література 40 Здор., безп., добр.42 Математика 32 Математика 31
5 Англ.м.(1)26; Укр.мова (2) 41 Математика 32 Музичне мистецтво 38 Географія 36 Математика 31
6 Література 41 Математика 32             / Інформ.(1, 2) 31/47 Технології 63 Українська мова (1, 2) 25/6
7 Технології s 63/ Література 25
8
Дні Уроки 8-А 8-Б 8-В 8-Г 8-Д
Понеділок 1 Трудове навч. 58 Інформат.(1)22; Укр.мова (2) 28 Всесвітня історія 25 Математика 37 Христ. етика 38
2 Інформат. (1, 2) 21/22 Всесвітня історія 25 Хімія 34 Англійська мова 35 Зарубіжна література 17
3 Фізика 33 Фізкультура Українська література 1 Трудове навчання 58 Фізика 43
4 Зарубіжна література 17 Фізкультура Біологія 37 Христ. етика 38 Трудове навчання 58
5 Біологія 37 Англ. м. (1, 2) 5/4 Зарубіжна література 17 Українська література 19 Математика 6
6 Фізкультура Англ. м. (1, 2) 5/4 Інформат. (1, 2) 21/22 Географія 36 Українська література 6
7 Фізкультура Укр. мова(1)28; Інформат.(2) 21 Фізкультура Всесвітня історія 25 Мистецтво 61
8 Українська література 28 Христ. етика 38
Вівторок 1 Мистецтво 61 Англ. м. (1, 2) 5/4 Математика 9 Математика 37 Географія 36
2 Христ. етика 38 Математика 30 Мистецтво 61 Англійська мова 35 Англійська мова 4
3 Математика 37 Історія України25 /Мистецтво 61 Фізкультура Зарубіжна література 17 Інформат. (1, 2) 47/22
4 Зарубіжна література 17 Біологія 43 Фізкультура Інформат. (1, 2) 22/21 Математика 29
5 Українська література 28 Інформат. (1, 2) 22/21 Трудове навчання 58 Осн.здор.35 /Іст.України 25 Фізкультура
6 Математика 29 Географія 36 Фізика 33 Англійська мова 35 Українська мова 6
7 Фізкультура Укр. мова (1, 2) 28/29 Історія України 25/ Біологія 24 Українська мова 6
8 Христ. етика 38
Середа 1 Хімія 42 Зарубіжна література 29 Фізика 34 Математика 35 Біологія 6
2 Хімія 42 Українська література 28 Математика 30 Англійська мова 35 Хімія 34
3 Англ.м.(1)20/Укр.мова(2)28 Географія 36 Хімія 34 Українська література 19 Математика 39
4 Математика 39 Математика 5 Географія 36 Інформат. (1, 2) 22/21 Зарубіжна література 17
5 Математика 39 Англ. м. (1, 2) 5/4 Зарубіжна література 17 Хімія 34 Всесвітня історія 25
6 Географія 36 Хімія 42 Укр.мова(1)27; Англ.м.(2)24 Англійська мова 35                  / Іст. України 25
7 Географія 36  Англ. м. (1) 24 Фізика 35
8 Укр.мова(1)28/Англ.м.(2)3 Німецька мова 20
 Четвер 1 Хімія 42 Німецька мова (1, 2) 4 Математика 29 Біологія 37 Хімія 34
2 Хімія 42 Математика 29 Біологія 43 Українська мова 19 Математика 25
3 Біологія 37 Трудове навчання 58 Географія 36 Хімія 34 Історія України 25
4 Англ. м. (1, 2) 20/3 Хімія 42 Англ.м.(1)24; Укр.мова (2) 1 Математика 35 Англійська мова 4
5 Історія України 35 Англ. м. (1, 2) 5/4 Українська література 1 Географія 36 Фізика 6
6 Історія України 5/ Фізика 33  Англ. м. (2) 24 Фізкультура Географія 36
7 Біологія 37                   / Мистецтво 61 Осн. здор. 25
8
П’ятниця 1 Фізика 33 Німецька мова (1, 2) 36 Історія України 25 Українська мова 19 Фізкультура
2 Українська література 28 Фізкультура Укр.мова(1)27;Англ.м.(2)24 Фізика 34 Фізкультура
3 Осн. здор. 42 Математика 30 Інформат.(1)21;Укр.мова (2)1 Німецька мова 20 Інформат. (1, 2) 47/22
4 Інформат.(1)21; Англ.м.(2)3 Фізика 37 Математика 1 Історія України 25 Українська література 6
5 Всесвітня історія 28 Історія України 25 Осн. здоров’я 42 Зарубіжна література 17 Англійська мова 4
6 Англ.м.(1)20; Укр.мова (2)28 Зарубіжна література 27 Англ.м.(1)24/Інформат.(2)22 Фізкультура Біологія 43
7 Укр. мова28(1);Інформат.(2)22 Осн. здор. 34/ Фізкультура
8
Дні Уроки 9-А 9-Б 9-В 9-Г
Понеділок 1 Фізика 33 Фізкультура Математика 30 Хімія 42
2 Математика 32 Трудове навчання 58 Математика 30 Фізика 33
3 Математика 32 Англійська мова 26 Хімія 42 Англ.м.59 (1);Інформат.(2)23
4 Англ.м.(1) 3; Укр.мова (2) 1 Географія 36 / Іст. України 7 Хімія 42 Математика 32
5 Укр. мова (1, 2) 41/1 Українська мова 40 Фізика 29 Математика 32
6 Укр.мова(1) 41; Англ.м. (2) 2 Українська мова 29 Мистецтво 39 Інформат.(1)23; Англ.м. (2) 3
7 Хімія 34 Інформат. (1, 2) 47/22 Зарубіжна література 17 Укр. мова (1, 2) 29/19
8 Хімія 34 Німецька мова 26 Зарубіжна література17 Укр. мова (1, 2) 29/19
Вівторок 1 Українська література 41 Англійська мова 26 Укр.мова(1)40;Англ.м.(2)20 Математика 32
2 Українська література 41 Всесвітня історія 7 Укр.мова.(1)40;Інформат.(2)22 Математика 32
3 Математика 32 Математика 9 Іст.України 7 / Географія 36 Фізика 33
4 Математика 32 Математика 9 Інформат.(1)47;Укр.мова(2)40 Географія 36
5 Зарубіжна література 17 Українська література 29 Англ. м. 26 (1); Укр.мова (2) 40 Основи правознавства 7
6 Зарубіжна література 17 Українська література 29 Хімія 42 Мистецтво 1
7 Географія 37 / Іст. України 7 Фізика 39 Хімія42 Українська література 19
8 Німецька мова 26 Українська література 19
Середа 1 Історія України 7 Англійська мова 26 Христ. етика 38 Математика 32
2 Географія 36 Англійська мова 26 Фізика 43 Математика 32
3 Фізкультура Мистецтво 38/ Осн.здор. 37 Українська література 40 Хімія 42
4 Осн. здоров’я 25 Фізика 34 Українська література 40 Історія України 7
5 Фізика 29 Інформат. (1, 2) 47/22 Англ. м. (1, 2) 26/20 Фізкультура
6 Біологія 43 Хімія 34 Фізика 37 Осн. здоров’я 17
7 Біологія 43 Хімія 34 Історія України 7
8
 Четвер 1 Англ.м.(1) 3; Інформат. (2)22 Фізика 43 Фізкультура Трудове навчання 58
2 Трудове навчання 58 Історія України 7 Фізкультура Зарубіжна література 17
3 Христ. етика 38 Математика 9 Інформат. (1, 2) 47/22 Зарубіжна література 17
4 Інформат.(1)22; Англ. м.(2) 2 Математика 9 Трудове навчання 58 Математика 32
5 Мистецтво 17 Біологія 37 Математика 30 Математика 32
6 Фізкультура Біологія 37 Математика 30 Всесвітня історія 7
7 Фізкультура Англ. м. (1, 2) 26/20 Іст.України 7/ Географія 36
8
П’ятниця 1 Інформат.(1)22; Англ. м. (2)2 Фізкультура Фізкультура Інформат.(1)23; Англ. м. (2) 3
2 Всесвітня історія 7 Фізкультура Біологія 43 Фізика 33
3 Основи правознавства 8 Зарубіжна література 17 Біологія 43 Англ.м.(1)59; Інформат.(2) 23
4 Фізика 34 Зарубіжна література 17 Всесвітня історія 7 Біологія43
5 Англ.м.(1)3; Інформат.(2) 22 Основи правознавства 8 Основи правознавства 7 Біологія 43
6 Англійська мова 26 Географія 36 Фізкультура
7 Географія 36 Осн. здор. 43 Фізкультура
8
Дні Уроки 10-А 10-Б
Понеділок 1 Математика 9 Німецька мова (1, 2) 5
2 Математика 9 Мистецтво 61 / Географія 36
3 Інформат.(1)22;Англ.м.(2) 3 Англ. м. (1, 2) 2/5
4 Англ.м.(1)10/Інформат.(2)22 Фізика 33
5 Іст. України 7 / Хімія 42 Громадянська освіта 8
6 Фізика 33 Громадянська освіта 8
7 Фізкультура Німецька мова (1, 2) 4
8 Географія 36 /
Вівторок 1 Хімія 42  / Іст. України 7 Фізкультура
2 Математика 9 Фізкультура
3 Біологія 34 Географія 36 /  Хімія 42
4 Біологія 34 Математика 30
5 Українська література 27 Німецька мова (1, 2) 20
6 Українська література 27 Англ.м.(1)2/Інформат.(2) 22
7 Зарубіжна література 17 Захист України 33
8 Інформат.(2)/Інформат.(1) 22 Захист України 33
Середа 1 Математика 9 Фізкультура
2 Математика 9 Іст. України 8 /Мистецтво 61
3 Укр. мова (1, 2) 27/1 Біологія 43
4 Укр. мова (1, 2) 27/1 Біологія 43
5 Іст. України 7 / Хімія 42 Хімія  42  / Іст. України 37
6 Мистецтво 61 Математика 30
7 Захист України 33 Інформат.(2)/ Інформат.(1) 22
8 Захист України 33
 Четвер 1 Математика 9 Всесвітня історія 7
2 Математика 9 Географія 36 / Мистецтво 61
3 Фізика 33 Фізика 42
4 Географія 36 Фізика 33
5 Фізика 33 Англ.м.(1)2; Укр.мова (2)28
6 Англ. м. (1, 2) 10/3 Інформат.(1)22;Укр.мова(2)28
7 Мистецтво 61 / Укр.мова(1)27; Англ.м.(2) 5
8 Укр.мова(1)27; Англ.м.(2) 5
П’ятниця 1 Математика 9 Іст. України 7  /  Хімія 42
2 Математика 9 Математика 30
3 Всесвітня історія 7 Українська література 28
4 Фізкультура Українська література 28
5 Фізкультура Англ. м. (1, 2) 2/5
6 Громадянська освіта 8 Англ. м. (1, 2) 2/5
7 Громадянська освіта 8 Зарубіжна література 17
8
Дні Уроки 11-А   11-Б
Понеділок 1 Географія 36 Укр.мова(1)1; Інформат.(2)23
2 Математика 31 Укр. мова(1)1; Англ. м.(2) 4
3 Біологія 34 Математика 30
4 Біологія 34 Математика 30
5 Астрономія 33 Інформат.(1)22;Укр.мова(2)27
6 Мистецтво 61 Англ.м.(1)10; Укр.мова (2) 27
7 Захист України 33 Хімія 42
8 Захист України 33 Фізкультура
Вівторок 1 Математика 31 Зарубіжна література 17
2 Фізика 33 Всесвітня історія 1
3 Всесвітня історія 27 Українська література 1
4 Історія України 25 Українська література 1
5 Англ. м. (1, 2) 2/3 Математика 30
6 Христ. етика 38 Математика 30
7 Інформат.(1)23/Мистецтво 61                  / Іст. України 1
8
Середа 1 Математика 31 Фізика 33
2 Зарубіжна література 17 Захист України 33
3 Всесвітня історія 37 Мистецтво61/Інформат(1,2)22/23
4 Англ. м. (1, 2) 2/3 Математика 30
5 Фізика 1 Математика 30
6 Фізкультура Географія 8
7                    / Інформат.(2) 23 Англ. м. (1, 2) 10/4
8
 Четвер 1 Укр. мова (1, 2) 28/27 Фізика 33
2 Укр. мова (1, 2) 28/27 Англ. м. (1, 2) 10/4
3 Англ. м.(1) 2;Інформат.(2) 23 Математика 30
4 Історія України 39 Математика 30
5 Інформат.(1)23; Англ. м. (2) 3 Біологія 34
6 Фізкультура Біологія 34
7 Фізкультура Хімія 42
8 Захист України 33
П’ятниця 1 Українська література 1 Мистецтво 61 / Іст.України 7
2 Українська література 1 Іст. України 39/ Мистецтво 61
3 Всесвітня історія 36 Астрономія 33
4 Історія України 36 Фізика 33
5 Фізика 33 Математика 30
6 Хімія 42 Фізкультура
7 Хімія 42 Фізкультура
8