Кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством